გაზეთი "ჩვენი სოფელი" | ფერმერთა პორტალი

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #29გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

#29
28/02/2018

ნომერშია:

  • მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ თხილის ბაღებში ჩასატარებელი ღონისძიებები;
  • საკანონმდებლო ცვლილებები/ახალი რეგულაციები
  • ქართული ღვინო;
  • განხორციელებული აგროპროექტები;
  • საერთაშორისო მხარდაჭერა;
  • წარმატების ისტორიები;
  • ენოთერაპია;
  • აგრორჩევა;