გაზეთი "ჩვენი სოფელი" | ფერმერთა პორტალი

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #31გაზეთი "ჩვენი სოფელი"

31
30/04/2018

ნომერშია:

  • ახალი პროექტი „ახალგაზრდა მეწარმე“
  • ქ.ბანგკოკში, გაეროს ESCAP -ის ფორუმს საქართველო თავმჯდომარეობდა;
  • ქართული ღვინო;
  • დაცული ტერიტორიები;
  • ატმის გაშენება და მოვლა;
  • 21 მარტი ტყის საერთაშორისო დღეა;