იმერეთიუკან დაბრუნება

  • გზშ ანგარიშის საჯარო განხილვა

    შპს „გეო მეტალის“ ფეროშენადნობების წარმოების პროექტი

    გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: • 2019 წლის 2 ივლისი, 14:00 საათი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პირველი სვირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა